Devletçilik ve İnkılapçılık Nedir?
12 Eylül 2017

Devletçilik ve İnkılapçılık Nedir?

Devletçilik

En çok kafa karıştıran, kaynaklarda farklı verilen bir ilkedir. Devletçilik, devletin ekonomi de yer alıp halkının refahını sağlamasıdır. Bu amaçla da yatırım yapmasıdır. 1923 İzmir İktisat Kongresi “Misak-ı İktisadi” kararları ile ekonomiye dev adım atıldı. Özel sektör devlet tarafından desteklendi. Bu dönemde devlet ekonomide yer almış ama destekleyici olarak. Devletçilik tamanlamıyla yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Atatürkçü devletçilik anlayışı KARMA EKONOMİ demektir. En son uygulanan ve zorunluluktan uygulanan ilkedir. 1929 Dünya ekonomik krizi ile özel sektörün ağır darbe alması, halkın elinde sermaye olmamasının sonucudur. Sovyet Rusya (Sosyalist- Komünist) ekonomik modelidir.1933 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Sanayi Planı ile TAMAMEN geçilmiştir. (1934 ile 1939) Bu dönemde KİT’ler açıldı. KGT (Kamu İktisadi Teşebbüsü): 1930 Merkez Bankası, Sümerbank, Etibank, MTA (Demir, bakır ve krom), Halkbank, Denizbank, Merinos(Bursa, Kayseri ve Malatya),Paşabahçe Cam Sanayi, Karabük Demir Çelik, Beykoz Deri Fabrikası, Gemlik Suni İpek, Nazilli Basma ve İzmit Kâğıt Fabrikası vs.

İnkılapçılık

  • Hızlı, ani, köklü ileriye dönük yenilikleri kapsar.
  • Sihirli kelimesi: Sürekli yenilik, batılaşma, bilim ve çağdaşlaşma.
  • İnkılapları: Miladi Takvim, Latin Alfabesi, İsviçre Medeni Kanunu, ölçü birimlerinin değiştirilmesi.
  • Cumhuriyet ve laiklikte çağdaş gelişmelerdir.
  • İnkılâpçılık ilkesi diğer ilkeleri kapsamaktadır özellikle cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesini Milliyetçilik ile ters düşmektedir.
  • Bu arada yenilik geriye dönük olursa İRTİCA, eğer yenilik aşama aşama yavaş yavaş yapılırsa adı EVRİM, yönetimi halk ile zorla ele geçirirsen İHTİLAL, belli bir kesim (asker vs.) yönetimi ele geçirirse DARBE olur. Bu arada her devrim aynı zamanda bir ihtilaldir.

Devrimin Üç Aşaması

  • Hazırlık (düşünce) aşaması, yeni düşüncenin ortaya konulması. Milli Mücadele Genelgeler ve Kongreler Dönemi.
  • Aksiyon aşaması, ihtilal (darbe) siyasi yapının zor kullanarak el değiştirmesi (Savaş Yılları).
  • Yeni düzenin kurulması aşaması (İnkılâpların Yapılması).

Telefondaki Silinen Resimleri Geri Getirmek

Telefondaki Silinen Resimleri Geri Getirmek

04 Haziran 2017
Bip Messenger Uygulaması Nedir?

Bip Messenger Uygulaması Nedir?

03 Temmuz 2016
PHP ile Sub Menü Nasıl Yapılır?

PHP ile Sub Menü Nasıl Yapılır?

28 Haziran 2017
Combat Arms Karakter  - Hesap Taşıma İşlemi

Combat Arms Karakter - Hesap Taşıma İşlemi

26 Kasım 2017