Merak Ettiklerim

Türklerin Ana Yurdu Neresidir?

Türklerin Ana Yurdu Neresidir?

Türklerin anayurdu Orta Asyadır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Sibirya, güneyde Karanlık Dağlar ile çevrelenen bölgelerdir. Geniş bir bölgede dağınık bir şekilde yaşadıkları için Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktıkları yeri kesin olarak belirlemek zordur. Türklerin nerede ortaya çıktığıyla ile ilgili çok sayıda farklı tez ortaya atılmıştır. Orta Asya’da dağınık şekilde ve göçebe olarak yaşam süren Türk toplulukları farklı nedenlerin etkisiyle Orta Asya’dan göç etmeye başlamışlardır. Türklerin Orta Asya’dan göç ederek dünyanın değişik bölgelerine yerleşmelerinin en temel nedenleri şunlardır:

  • Çin baskılarının yoğunlaşması,
  • Boylar arası iç mücadelelerin artması,
  • İklim koşullarının sertleşmesi ile, kuraklıkların başlaması,
  • Nüfus artışının hızlanması,
  • Yeni toprakların ele geçirilmek istenmesi

Türk göçleri M.Ö 2000 yıllarından başlamış, yüzyıllarca sürmüş, daha çok kuzey, güney ve batı yönlerinde gerçekleşmiştir. Bu göçlerde Türk kültürünü, dünyanın farklı coğrafyalarına taşınmıştır. Türkler, yerleştikleri bölgelerin halklarına atı evcilleştirmeyi ve madenler işlemeyi öğretmişlerdir. Yaşanan bu etkileşim sonucunda Ön Asya ve Avrupa toplumları maden devlerine girmişlerdir.