Romantizm Akımı Nedir?
29 Temmuz 2017

Romantizm Akımı Nedir?

 • Klâsisizme tepki olarak 18. yüzyılın sonunda İngiltere’de ortaya çıkmış ve Fransa, İngiltere, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya yayılmış bir akımdır.
 • Akımın ortaya çıkmasındaki en önemli etken özgülük, adalet eşitlik gibi kavramların yerleşmesini sağlayan Fransız Devrimi’dir. Victor Hugo Romantizmi “Edebiyatta olan Fransız Devrimi” olarak nitelemiştir.
 • Romantizm aristokrasinin bir ürünü olan klasizme bir tepkidir.
 • Romantizm akımında klasizme ait bütün kural ve özellikler yıkılmıştır.
 • Aklı ve sağduyuyu ön plana alan klasizme karşılık duygu ve coşkunluk ön plandadır. “Deha” klasizme göre akılda gizliyken romantikler “deha”nın yürekte olduğunu düşünürler. Romantizmde sanatkâr için aklın hâkimiyetinin yerini duygular almıştır.
 •  “Hürriyet” romantikler için son derece önemlidir. Klasizmdeki aşırı kuralcılığı reddetmişler ve sanatkârın kesin bir hürriyet içinde olduğunu düşünmüşlerdir.
 •  Romantiklere göre değerin ve kaynağın ölçüsü, evrenin merkezi insandır.
 •  Tabiat kavramı romantikler için önemli hale gelmiştir. Klasiklerin “insan ruhu, mizacı” olarak anladıkları tabiat olgusu ilk defa romantiklerle “dış dünya, çevre” olarak algılanmıştır. Romantikler büyük bir sevgiyle uzun uzun tabiat tasvirleri yapmışlar, ancak tabiatı sadece bir fon olarak kullanılmışlardır.
 •  Klasizmde ihmal edilen tasvir romantikler için önemli görülmüştür. Romantizmde tasvir sanatkâr tarafından sübjektif bir bakış açıyla duyguların süzgecinden geçirilerek yapılmıştır.
 • Klasiklerde olduğu gibi eski Yunan ve Lâtin kaynaklarına dönüş yapılmamış; çağdaş edebiyatlar, Hıristiyanlık mucizeleri ve millî efsaneler örnek alınmıştır. Bunların yanında konu olarak günlük yaşamdaki olaylar da seçilmiştir.
 • Millilik ve milliyetçilik romantizm akımında önemlidir. Geçmişe yönelmişler, tarihlerinden bağlarını koparmamışlardır.
 • Duyguyu ön plana alan romantikler doğal olarak eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir. Klasikler eserlerinde kişiliklerini gizlemeleriyle romantiklerden ayrılmışlardır.
 • Klâsizmde ihmal edilen lirik şiir bu dönemde göstermiştir.
 • Klâsisizmin ihmal ettiği din duygusuna önem verilmiştin Romantikler duygularına hitap eden hissi bir Hristiyanllk anlayış benimsemişler, eserlerinde metafizik konulara yer vermişlerdir.
 • Klasizmin kuralcı, yapay, günlük konuşmalardan uzak diline tepki göstermişler; dilde ve üslupta serbest davranmışlardır. Romantizmde sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır.
 • Sadece seçkin insanların yer verildiği Klâsizm akımına karşı Romantikler, toplumun her kesiminden insanları ve onların yaşamlarını eserlerine konu olarak almışlardır.
 • Romantiklerde amaç bireylerin tek tek düzeltilmesi değil toplumun düzeltilmesidir. Akımın en önemli ilkelerinden biri “Sanat toplum içindir.” ilkesidir.
 • Fransız ihtilâlı sırasında dökülen kanlar romantiklerde derin bir melânkoliye sebep olmuştur. Bu yüzden yaşamayı acı çekmek saymışlar, acındırmaya önem vermişlerdir. Veremi, intiharı, genç yaşta ölmeyi moda hâline getirmişlerdir.
 • Tabiatta ve hayatta zıt olan her şeyi sanata getiren romantikler için “tezat” önemlidir. Soyut tipler yerine, yaşayan tiplerin seçildiği romantizmde ideal insanlar kullanıldığı gibi iyi-kötü, güzel-çirkin, yanlış-doğru çatıştırılmış, kahramanlar ya iyiyi ya da kötüyü temsil etmişlerdir.
 • Üç birlik kuralı kaldırılmıştır ve bu da tiyatroda dram türünün gelişmesine sebep olmuştur.

Kısaca Romantizm Nedir?

AKIMIN ADI: Romantizm KELİME ANLAMI: Coşkuculuk/coşumculuk DOĞUŞ YILI: 18. yüzyılın sonu DOĞDUĞU YER: İngiltere, Almanya KURUCUSU: Jean Jacgues Rousseau TEMEL İLKESİ: Aklın yerine duyguların ön planda olduğu sanat anlayışı oluşturmak. KİME TEPKİ: Klasizm TEMSİLCİLERİ: Jean Jacgues Rousseau, Chateaubriandı Victor Hugo, A. Dumas, Alfred de Musset, A. de Vignyı Goethe, Schillerı Lord Byron, Shelley, Voltaire, Madame Staelı Shakespeare, Saint Pierre, Lamartine, Puşkim A. Dumas Filsı George Sand TÜRK EDEBİYATINDA TEMSİLCİLER: Namık Kemali Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem, Şemseddin Sami, Tevfik Fikret bu akımı benimsemiş veya eserlerinde yansıtmışlardır.

Combat Arms Karakter - Hesap Taşıma İşlemi

Combat Arms Karakter - Hesap Taşıma İşlemi

26 Kasım 2017
Turkcell Müzik Nedir?

Turkcell Müzik Nedir?

19 Aralık 2017
PHP ile BOT Nasıl Yapılır?

PHP ile BOT Nasıl Yapılır?

28 Aralık 2017
.htaccess ile IP Adresine İzin Vermek

.htaccess ile IP Adresine İzin Vermek

14 Mayıs 2017