Arduino LDC ve POT için Örnek Kodlar

Anasayfa » Merak Ettiklerim » Arduino LDC ve POT için Örnek Kodlar
Merak Ettiklerim Yorum yapılmamış

Teknolojinin getirmiş olduğu kolaylık ile artık robot yapımı eskisine nazaran daha kolay bir hale büründü. Bugün ise ülkemizde son 2-3 yıldır rövanşta olan yeni bir robotik kodlama yazılım diline ait kod paylaşımı yapacağım. Arduino ile sizlerde daha kısa sürede ve daha uygun fiyattan robot kodlamalarınızı kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Aşağıda paylaşacağım kodlar örnek olup kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Arduino öğrenmek için sizlere en yakın eğitim merkezlerine giderek buradan bir kayıt oluşturup ücretli veya ücretsiz olmak üzere eğitimlerinizi alabilirsiniz.

Arduino Hesap Makinesi Nasıl Yapılır?

#include #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); char tuslar[4][4]={  {'1', '2', '3', '+'},  {'4', '5', '6', '-'},  {'7', '8', '9', '*'},  {'D', '0', '=', '/'}  };byte satir[4]={2,3,4,5}, sutun[4]={8,9,10,11};Keypad tus = Keypad(makeKeymap(tuslar),satir, sutun, 4, 4);char basilantus;long sonuc, sayi1, sayi2;void setup() { lcd.begin(); lcd.home(); Serial.begin(9600); }void loop() { basilantus=tus.getKey();switch(basilantus){ case '0' ... '9': lcd.clear(); sayi1=sayi1*10+(basilantus-'0'); lcd.print(sayi1); break; case '+': lcd.print("+"); while(true) {  basilantus=tus.getKey();  if(basilantus>='0' && basilantus<='9') { sayi2=sayi2*10+(basilantus-'0'); lcd.print(sayi2); } else if(basilantus=='=') { sonuc=sayi1+sayi2; lcd.print("="); lcd.print(sonuc); sonuc=0; sayi1=0; sayi2=0; } } break; case '-': lcd.print("-"); while(true) { basilantus=tus.getKey(); if(basilantus>='0' && basilantus<='9') { sayi2=sayi2*10+(basilantus-'0'); lcd.print(sayi2); } else if(basilantus=='=') { sonuc=sayi1-sayi2; lcd.print("="); lcd.print(sonuc); sonuc=0; sayi1=0; sayi2=0; break; } } break; case '*': lcd.print("*"); while(true) { basilantus=tus.getKey(); if(basilantus>='0' && basilantus<='9') { sayi2=sayi2*10+(basilantus-'0'); lcd.print(sayi2); } else if(basilantus=='=') { sonuc=sayi1*sayi2; lcd.print("="); lcd.print(sonuc); sonuc=0; sayi1=0; sayi2=0; break; } } break; case '/': lcd.print("/"); while(true) { basilantus=tus.getKey(); if(basilantus>='0' && basilantus<='9')  {  sayi2=sayi2*10+(basilantus-'0');  lcd.print(sayi2);  }  else if(basilantus=='=')  {   sonuc=sayi1/sayi2;   lcd.print("=");   lcd.print(sonuc);    sonuc=0;   sayi1=0;   sayi2=0;    break;  } } break; case 'D': lcd.clear(); break;} }

 

Arduino POT ile Motor Döndürme Nasıl Yapılır?

Arduino potansiyometre ile dereceyi LED ekrana aşağıdaki gibi yazdırabilirsiniz.

#include <Servo.h>#include <LiquidCrystal_I2C.h>Servo motor;LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);int deger;void setup() { motor.attach(8); lcd.begin();}void loop() { deger = map(analogRead(0), 1, 1023, 0, 180); motor.write(deger); lcd.home(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("DERECE: "); lcd.print(deger); lcd.print("\337"); lcd.print("   "); delay(30);}

Arduino LCD Ekrana While ile Yazdırma

Arduino LCD ekran bağlantısını aşağıdaki gibi yapabilir ve ardından do-while döngüsüyle koşul sağlanana kadar sayıları +1 olarak arttırarak yazdırabilirsiniz.

#include <LiquidCrystal_I2C.h>LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);int deger;void setup() { lcd.begin();}void loop() { lcd.home(); lcd.setCursor(0,0); delay(30);  do{   lcd.print(deger++);  }while(10<2);}

Arduino Seri Porttan Tek ve Çift Hesaplama

Arduino ile Seri port üzerinden göndereceğiniz sayıların tek mi çift mi olup olmadığını kontrol ettirebilir ve ardından bu göre LCD ekrana yazdırabilir ve motoru Tek ise 90 derece Çift ise 180 derece döndürebilirsiniz.

#include <LiquidCrystal_I2C.h>LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);#include <Servo.h>Servo motor;void setup() { lcd.begin(); motor.attach(8); Serial.begin(9600);}void loop() {   lcd.home();   lcd.setCursor(0,0);   lcd.print("ISLEM");   if(Serial.available() > 0){    int islem = Serial.parseInt();    lcd.setCursor(0,1);    lcd.print(islem);    delay(15);     if(islem % 2){      lcd.setCursor(0,1);      lcd.print("TEK ");      motor.write(90);     }else{      lcd.setCursor(0,1);      lcd.print("CIFT");      motor.write(180);      }  }}

Arduino Sayıya Göre LED Yakmak

Arduino seri port üzerinden sayıya göre led aktırabilir ve kapattırabilirsiniz.

byte yesil = 13, saribir = 12, kirmizi = 11, sari = 10;int gelen = 0;void setup() { pinMode(yesil, OUTPUT); pinMode(saribir, OUTPUT); pinMode(kirmizi, OUTPUT); pinMode(sari, OUTPUT); Serial.begin(9600);}void loop() { if(Serial.available()>0){   gelen = Serial.parseInt();    if(gelen==1){     digitalWrite(kirmizi, HIGH);     digitalWrite(saribir, HIGH);     digitalWrite(yesil, HIGH);     digitalWrite(sari, HIGH);     Serial.println("Butun isiklar yandi.");     delay(1000);     }else if(gelen==2){     digitalWrite(saribir, LOW);     Serial.println("Sol sari isik kapatildi.");     delay(1000);     }else if(gelen==3){     digitalWrite(kirmizi, LOW);     Serial.println("Kirmizi isik kapatildi.");     delay(1000);     }else if(gelen==4){     digitalWrite(yesil, LOW);     Serial.println("Yesil isik kapatildi.");     delay(1000);     }else if(gelen==5){     digitalWrite(sari, LOW);     Serial.println("Sag sari isik kapatildi.");     delay(1000);     }else if(gelen==6){     digitalWrite(sari, LOW);     digitalWrite(kirmizi, LOW);     digitalWrite(saribir, LOW);     digitalWrite(yesil, LOW);     Serial.println("Butun isiklar kapatildi.");     delay(1000);     }else{      Serial.println("Yanlis bir kod girildi.");     }  }}

Arduino Serial Ekrana Sayıları Yazdırmak

Arduino Serial monitöre +1 olarak ve birer saniye ile yazıları yazdırabilirsiniz.

int x=10, y, z;void setup() { Serial.begin(9600);}void loop() { y=x++; Serial.print(y); delay(1000); }
Yorum yapmak için